• Українська
  • English
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Редколегія

Склад редакційної колегії журналу розглянуто и схвалено на засіданні Вченої ради  Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України.

Контактна інформація

Головний редактор

Відповідальний секретар

Члени редакційної колегії

Редакція