• Українська
 • English
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Положення про рецензування

Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії. Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз її переваг та недоліків. До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних народногосподарських проблем та завдань.  

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій проводилося дослідження.

Рецензування рукописів проводиться конфіденційно. Подаючи рукопис до редакції журналу, автори ввіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких можуть залежати їх репутація та кар’єра. Розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

         Надіслані матеріали оцінюються за наступними критеріями:

 • Інформативність та повнота назви статті й анотації
 • Структура статті (див. Вимоги до оформлення статей)
 • Прозорість та доступність тексту статті для цільової аудиторії журналу
 • Повнота й актуальність бібліографічного опису цитованих джерел
 • Коректність оформлення бібліографічного опису цитованих джерел
 • Дотримання правил стилістики
 • Дотримання правил граматики
 • Актуальність та оригінальність статті
 • Наукова цінність результатів дослідження
 • Чіткість, коректність та прозорість формулювання мети і завдань статті
 • Якість аргументації головних ідей, тез, положень та висновків статті
 • Рівень доказовості аргументації автора
 • Достовірність та коректність цитат і посилань