• Українська
 • English
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Настанова для авторів

Науково-технічний журнал "Металознавство та обробка металів" (Metaloznavstvo ta obrobka metalìv) не стягує плату за обробку та подання статей.

Надішліть свій рукопис як один файл електронною поштою zhanna_parkhomchuk@ukr.net.
Ви можете використовувати цей файл як шаблон для підготовки статті. 

Назва

Прізвище автора (ів)

Приналежності та адреси автора (-ів)

Анотація повинна мати 1800-2200 символів. Реферат повинен бути інформативним і насиченим. Будь ласка, не використовуйте жодних невизначених абревіатур або не вказаних посилань. Реферат повинен бути зрозумілим, не читаючи статті.

Ключові слова: 4-6 слів або словосполучень.

Текст не повинен перевищувати 10 друкованих сторінок (крім рисунків та таблиць). Будь ласка, використовуйте MS Word (* .doc). Текст слід вводити шрифтом Times New Roman 14 кеглем з 1,5 інтервалами без словоскладки. Кількість рисунків та таблиць не повинна перевищувати 5 та 3 відповідно.

Використовуйте міжнародно прийняті знаки та символи (одиниці СІ).

Заголовок повинен містити інформацію про зміст статті у стислому вигляді. Заголовок не повинен перевищувати 12 слів. Стаття повинна містити такі компоненти:

 • Індекс УДК
 • Назва
 • Прізвище автора (ів)
 • Адреса (-и) та приналежність автора (-ів)
 • Адреса електронної пошти, повний номер телефону відповідного автора
 • Анотація українською мовою
 • Ключові слова, як правило, 4–6 елементів
 • Вступ
 • Матеріал та методи
 • Результати і обговорення
 • Література (посилання надаються відповідно до послідовності посилань у тексті) 
 • References (відповідно до вимог Scopus)
 • Анотація (з назвою статті, із списком авторів, котрі репрезентують статтю та організації) та ключові слова англійською мовою.

Таблиці (назва таблиці дублюється англійською)

Будь-ласка, використовуйте функцію таблиці, а не електронні таблиці для проектування таблиць.Таблиці повинні бути роз'яснювальними та розміщуються в тексті відразу після першого посилання. Вони повинні бути пронумеровані послідовно (наприклад, таблиця 1). 

Кожна колонка повинна містити стислий заголовок. Таблиці будуть відтворені в журналі, як представлено в остаточному поданні. Будь ласка, не вставляйте величезні таблиці, які не можуть бути розміщені в межах сторінки. 

Рисунки (підпис до рисунка дублюється англійською)

Фотографії та рисунки повинні бути підготовлені чорно-білими в форматі TIF, JPG із розподільною здатністю 300 точок/дюйм. Підпис під рисунком має бути коротким та зрозумілим. Ілюстрації мають містити підписи та пояснення в разі необхідності.

Список літератури

Список посилань повинен містити лише опубліковані чи прийняті твори, які цитуються в тексті. Неопубліковані твори слід згадувати лише у тексті.

Слід вказати імена всіх авторів. Будь ласка, використовуйте стандарт APA - Американська психологічна асоціація (www.crossref.org)

Надіслані статті підлягатимуть подвійному сліпому рецензуванню.

Оскільки журнал уклав договір про членство з CrossRef, ми використовуємо при перегляді статей CrossCheck.

Будь ласка, підготуйте рукопис ретельно, щоб мінімізувати виправлення.

Статтю в паперовому вигляді з підписами всіх авторів необхідно надсилати до редакції протягом найближчих трьох днів. Редакція залишає за собою право відхилити роботу з незадовільною якістю поданого матеріалу.