• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Науково-технічний журнал Металознавство та обробка металів № 4-2020

https://doi.org10.15407/mom2020.04

ЗМІСТ

ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ

А. В. Нарівський, О. М. Смірнов, М. І. Тарасевич, С. Є. Кондратюк
Хімічна і фізична неоднорідності та гази у великому сталевому зливку

Є.Г. Афтанділянц, К.Г. Лопатько
Структура і властивості сталі 25ГСЛ, модифікованої наночастинками заліза

ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

А.Г. Пригунова
Фазові перетворення при кристалізації  сплаву АК7, нейтралізація шкідливого впливу заліза обробленням розплаву  імпульсним  електричним  струмом

ТЕРМІЧНА ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА

О. М. Сидорчук, Л. А. Миронюк, Д. В. Миронюк, К. О. Гогаєв, О. К. Радченко
Штампова кована сталь 4Х4Н5М4Ф2 підвищеної стійкості

НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА МАТЕРІАЛИ

С.А. Воденніков, В.О. Скачков, О.С. Воденнікова
Захисно-зміцнювальні покриття на арматурних сталях

Тієн Хіеп Нгуєн
Кінетика процесу водневого відновлення нанопорошка оксиду нікелю при неізотермічних умовах

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

З.А. Дурягіна, І.А. Лемішка, В.В. Кулик, Г.А. Гридова
Визначення властивостей несферичних порошків сплаву ВТ20 для моделювання щільності упакування

ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА

Традиційна конференція молодих вчених України

До 60-річчя від дня народження Затуловського Андрія Сергійовича

До 70-річчя від дня народження Шаповалова Віктора Олександровича

Пам’яті Б.Б. Винокуру