• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Термічна обробка виливків з використанням тепла ливарного нагріву

Metalozn. obrobka met., 2020, vol. 26 (93), 12-18
https://doi.org/10.15407/mom2020.01.012

С. Є. Кондратюк, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу
В. І. Вейс, провідний інженер, nikusik123@yandex.ru
Ж. В. Пархомчук, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

УДК 621.785.6.669.14.018.252.3
Завантажити: PDF

Анотація

На прикладі сталі Р6М5Л розглянуто можливості зміцнювальної термічної обробки (гартування, нормалізація) і відпалювання інструменту, виготовленого за технологією кокільного лиття з використанням тепла ливарного нагріву. Для цього інструментальну швидкорізальну сталь Р6М5Л розливали від температури 1570 ºС у мідний водоохолоджуваний і чавунний кокілі, які забезпечували можливість отримання виливків діаметром  40 мм і висотою  180 мм. Виходячи з того, що вказані режими термічної обробки пов'язані з багатогодинним ступінчатим нагрівом до високих температур, запропоновано виливок за певної температури вилучати з ливарної форми і охолоджувати за стандартними режимами гартування, нормалізації чи відпалювання. Потрібну температуру виливків сталі визначали за експериментально побудованими кривими охолодження у певний момент часу. Встановлено, що твердість виливків, що кристалізувались у мідному водоохолоджуваному кокілі при швидкості охолодження 350 ºС/с і при 45 ºС/с у чавунному кокілі становили після гартування від 1240 ºС 63 HRC і 62 HRC відповідно. Зниження температури вилучення виливків в інтервалі 1240-900 ºС супроводжується зниженням твердості сталі до 55 HRC при гартуванні і до 50 HRC при нормалізації. При відпалюванні зливки вилучали з кокілю при 880 – 900 ºС і обробляли за режимами безперервного охолодження із забезпеченням твердості 27 HRC і 25 HRC виливків, закристалізованих у мідному водоохолоджуваному і чавунному кокілях; за умов ізотермічного відпалу твердість становила відповідно 22 HRC і 21 HRC; за умов циклічного відпалу – 23 HRC і 21 HRC відповідно. Результати досліджень дозволяють скоротити тривалість і знизити собівартість операцій термічної обробки литих виробів із швидкорізальної сталі.

Ключові слова: термічна обробка, відпал, литий інструмент, швидкорізальна сталь.

Література

  1. Геллер Ю. А. Инструментальные стали М.: Металлургия, 1951. – 510 с.
  2. Позняк Л. А. Инструментальные стали Киев: Наук. думка, 1996. – 487 с.
  3. Тилкин М.А. Справочник термиста ремонтной службы. – М.: Металлургия, 1981. – 648 с.
  4. Бялик О.М., Черненко В.М., Писаренко., В.М., Москаленко Ю.Н. Металознавство. – Київ: Політехніка, 2001. – 375 с.
  5. Гуляев А. П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1977. – 647 с.
  6. Ле Тхань Бинь, Болобов В. И., Нгуен Кхак Линь Влияние обработки холодом на механические свойства и износостойкость материалов // Горный информационный аналитический бюллютень. – 2017. – № 12. – 12 с.