• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Підвищення властивостей сплавів алюмінію дією постійного магнітного поля на розплав при твердненні

Metalozn. obrobka met., 2018, Tom 88, № 4, pp. 3-8
https://doi.org/10.15407/mom2018.04.003

В.І. Дубодєлов, академік НАН України
О.В. Середенко, кандидат технічних наук
А.С. Затуловський, доктор технічних наук
В.О. Середенко, доктор технічних наук

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

УДК 669.715:621.745:538.4
Завантажити: PDF

Анотація

Встановлено умови підвищення властивостей сплавів алюмінію з елементами, що утворюють алюмініди, обробкою постійними магнітними полями. Досліджено їх дію, як на нерухомий розплав, так і той що рухається, у періоди охолодження і тверднення. Визначено перспективи розроблених технологічних процесів, які пов'язані з економією, екологічною безпекою, відсутністю додаткових енергозатрат та електрообладнання.

Література

1. Гельфгат Ю. М., Лиелаусис О. А., Щербинин Э. В. Жидкий металл под дейст­вием электромагнитных сил. – Рига: Зинатне,
1975. – 248 с.
2. Меркин Д. Р. Введение в механику гибкой нити. – Москва: Наука, 1980. – 240 с.