• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Науково-технічний журнал Металознавство та обробка металів № 3_2018

Metalozn. obrobka met., 2018, Tom 87, № 3
https://doi.org/10.15407/mom2018.03

ЗМІСТ

60 РОКІВ ФТІМС НАН УКРАЇНИ

Фізико-технологічному інституту металів та сплавів НАН України 60 років

Співробітники ФТІМС НАН України – члени Національної академії наук України

Основні науково-технічні розробки ФТІМС НАН України

Наукові школи ФТІМС НАН України

VІІ Науково-практична конференція молодих вчених України 

Комбінація способів видалення моделей для отримання виливків відповідального призначення
О.В. Нейма 

Проблеми розвитку промислового використання технології двовалкового лиття-прокатування алюмінієвих та залізовуглецевих сплавів
І. Р. Баранов 

Підвищення ефективності введення дисперсного матеріалу в розплав за умов лазерної обробки
 А. М. Тимошенко

Підвищення якості ковальських зливків
В. І. Вейс 

Отримання виливків зі сплаву АК7 під електромагнітним тиском
О. В. Ященко  

Особливості взаємодії нанодисперсних порошкових матеріалів з металевими розплавами
М. В. Афанасієв  

Структура Fe – Cr – Mn – N сталі після деформації тиском та кавітаційного зношування
П. М. Кучеренко 

Оптимізація вмісту кремнію в FeSiMg лігатурах для сфероїдизуючої обробки розплавів чавуну
Ю. Д. Бачинський 

Чисельне імітаційне моделювання теплового поля в процесі лиття стосовно ливарно-плазмової технології
О. В. Шматко 

Зміна теплофізичних особливостей течії розплаву по об’ємно- та локально нагрітій підложці зі стаціонарного розливного пристрою
Р. С.  Надашкевич 

ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ

Кристалізація і структура сталевих зливків за умов ендогенної вібраційної обробки
С. Є. Кондратюк, В. М. Щеглов, В. І. Вейс 

Вплив періодичних коливань і флуктуацій рівня металу в кристалізаторі на процес безперервного розливання
О. М. Смірнов, О. П.Верзілов, С. В. Куберський  

Особливості формування литої структури багатокомпонентних ніобієвих сплавів системи Nb – Ti – Al
Т. Л. Кузнєцова, М. П. Бродніковський, О. АРокицькаМ. О. Крапівка 

З ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

Каслінське художнє литво з чавуну
Б.А. Кірієвський