• Українська
  • English
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Науково-технічний журнал Металознавство та обробка металів № 2_2016

Metalozn. obrobka met., 2016, Tom 78, № 2

ЗМІСТ

КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ

Магнієві сплави з підвищеним рівнем властивостей для імплантатів в медицині
Шаломєєв В. A., Цивірко Е. І., Айкін М. Д.

ТЕРМІЧНА І ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА

Азототитаноалітування сталей та твердих сплавів
Хижняк В. Г., Калашніков Г. Ю., Лазарев Н. С.

ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ

Будова металевих розплавів і її взаємозв'язок з твердим станом
Пригунова А. Г., Петров С. С.

Модифікування заевтектичного силуміну лігатурами з підготовленою дисперсною структурою
Бондаревський В. М., Нарівський А. В., Гаврилюк К. В., Бабюк В. Д., Жидков Є. А.

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Термомеханічне зміцнення сталей з низькою стійкістю аустеніту
Опальчук А. С., Поліщук А. В.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ

Розрахунок температурних залежностей теплових ефектів за вільними енергіями фазметалевих систем
Христенко В. В., Омелько Л. Г.

ПЕРСОНАЛІЇ

До 85-річчя від дня народження Дорошенко С. П.

ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА

VI науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні

Модифікування сталей з використанням генетичного впливу дисперсно-структурованих компонентів шихти
Пархомчук Ж. В.

Термостабільність структури швидкогартованого наноквазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву
Богук Ю. О., Кравченко О. І., Биба E. Г.

Комплексномодифікована ливарна кераміка при литті за моделями, що видаляються
Михнян О. В., Нейма О. В.

Вплив дробеструменевої обробки поверхні та відпалу на властивості втомленості сплаву γ -TiAl
Бердова-Бушура О. В.

Спадковий вплив показників якості безперервнолитої заготовки на структуроутворення високовуглецевого бунтового прокату
Парусов Е. В.

Структура та механічні властивості високоентропійних сплавів, отриманих механічним легуванням та спіканням під тиском
Большаков О. Є., Чернявський В. В.

Аналітичний розрахунок витрати магнієвмісних реагентів для десульфурації чавуну
Каленчук М. В.

Метод визначення швидкості охолодження металевих розплавів
Верховлюк Г. А.

Дослідження руху потоків в кристалізаторі слябових МБЛЗ при роботі змінним рівнем
Верзілов  О. П.

Особливості взаємодії дрібнокристалічних модифікаторів з розплавами на основі міді
Железняк О. В., Левченко Ю. М.

Структура та фазовий склад квазікристалічного AL94FE3CR3 сплаву, консолідованого в умовах квазігідростатичного стиску
Кравченко О. І., Гущик Д. В.