• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Жаростійкість ливарного сплаву на основі нікелю з карбідом ванадію

Metalozn. obrobka met., 2016, Tom 77, № 1, cc.44-49
doi.org

Г. П. Дмитрієва, кандидат технічних наук
Т С.Черепова, кандидат технічних наук
М. С. Нізамеєв

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ

УДК 620. 669.24
Завантажити: PDF

Анотація

Представлено результати дослідження окислення зносостійкого евтектичного ливарного сплаву на основі нікелю з карбідом ванадію. Випробування проведено на повітрі впродовж п ’яти циклів з ізотермічною витримкою при 1100 °С десять годин кожна. Показано, що за умов випробовувань досліджений сплав поступається за жаростійкістю серійному зносостійкому ливарному сплаву на основі кобальту з карбідом ніобію, але суттєво перевищує властивості зносостійкого ливарного сплаву на основі кобальту зі складним карбідом на основі ніобію та титану і може бути рекомендований для застосовування в якості зносостійкого і жаростійкого матеріалу для захисту від зношування торців верхніх бандажних полиць робочих лопаток газотурбінних двигунів.

Література

 1. Пейчев Г.И., Замковой В.Е, Ахрамеев Н.В. Новые материалы и прогрессивные технологии в авиадвигателестроении // Технологические системы. – 2000. – № 2. – С. 5 – 15.
 2. Дмитриева Г.П., Черепова Т.С., Косорукова Т.А. Структура и свойства износостойкого сплава на основе кобальта с карбидом ниобия // Металлофизика и новейшие технологии. – 2015. – 37, № 7. – С. 873 – 982.
 3. Черепова Т.С., Дмитрієва Г.П., Носенко А.В. Зносостійкий сплав для захисту контактних поверхонь робочих лопаток авіаційних двигунів від окислення при високих температурах // Наука та іновації. – 2014. – 1, № 4. – С. 22 – 31.
 4. Дмитриева Г.П., Черепова Т.С. Износотойкость кобальт-карбидного эвтектического сплава в условиях газодинамического нагружения // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – 35, № 10. – С. 1383 – 1390.
 5. Патент України на винахід №102213, МПК С22С 19/05. Ливарний сплав на основі нікелю / Дмитрієва Г.П., Черепова Т.С. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Зареєстровано 10.06.2013.
 6. Шурин А.К., Дмитриева Г.П. Современное состояние и перспективы развития исследований квазибинарных и квазитройных сплавов железа, кобальта и никеля с карбидами (обзор) // Сб. Диаграммы состояния карбид- и нитридсодержащих систем. – Киев: ИПМ АН УССР, 1981. – С. 28 – 32.
 7. Шурин А.К.. Дмитриева Г.П., Разумова Н.А. Диаграмма состояний системы Ni-VC-NbC // Порошк. металургия. – 1987. – № 8. – С. 67 – 89.
 8. Дмитрієва Г.П., Черепова Т.С. Властивості ливарного сплаву на основі евтектики нікелю з карбідом ванадію // Металознавство та обробка металів. – 2014. – № 3. – С. 34 – 38.
 9. Коррозия. Справочник под ред. Л.Л. Шрайера. – М.: Металлургия, 1981. – 632 с.