• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Порівняльний аналіз структури та властивостей електрокристалізованих покриттів із заліза та сплаву Fe – Cr – Ni

Metalozn. obrobka met., 2016, Tom 77, № 1, cc.23-28
doi.org

Є. В. Колесник, кандидат технічних наук
Г. А. Баглюк*, доктор технічних наук

Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ
*Інститут проблем матеріалознавства НАН України ім. І. М. Францевича, Київ

УДК 669.15-192.017:621.357.7
Завантажити: PDF

Анотація

Визначено структурні параметри і показники механічних та експлуатаційних властивостей сплаву системи Fе - Сr - Ni, електроосадженого з сульфатного електроліту. Рекомендовано промислове використання сплаву для відновлення розмірів зношених сталевих деталей машин замість традиційного електрокристалізованого заліза без легування.

Література

  1. Петров Ю.Н., Гурьянов Г.В., Бобанова Ж.И. Электролитическое осаждение железа. – Кишинев: Штиинца, 1990. – 195 с.
  2. Kolesnyk Ie.V. // Chimia. – 2013. – № 7-8. – P. 575.
  3.  Kolesnyk Ie.V. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2015. – № 3. – С. 347 – 354.
  4. Патент UA77252, C23D3/00. Електроліт для осадження покриттів сплавом на основі заліза / Колесник Є.В. – № 201207939. Опубликовано 11.02.13. – Бюл. № 3. – 2 с.
  5. Колесник Е.В., Величко М.Т. // Теория и практика металлургии. – 2014. – Т. 3, № 6. – С. 98 - 103.
  6. Ковенский И.М., Поветкин В.В. Металловедение покрытий. - М.: Интермет инжиниринг, 1999. – 296 с.
  7. Колесник Е.В., Клименко А.П. // Нові матеріали і технологии в металургії та машинобудуванні. – 2014. – № 2. – С. 121 – 125.
  8. Патент UA80584, G01L1/00. Спосіб визначення залишкових напружень в електроосаджених покриттях / Колесник Є.В., Федін Д.О. № 201212097. Опубликовано 10.06.13. – Бюл. № 11. – 3 с.