• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Науково-технічний журнал Металознавство та обробка металів № 1_2016

Metalozn. obrobka met., 2016, Tom 77, № 1

ЗМІСТ

ТЕРМІЧНА І ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА

Тривалість поверхневого термічного оброблення і структура порошкових залізовуглецевих сплавів
Мініцький А. В., Сисоєв М. О., Мініцька Н. В.

ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ

Механізм дисперсного зміцнення міді при її легуванні чавунами
Степанчук А. М., Богатов О. С., Ведель Д. В.

Спадкове модифікування сталей компонентами шихти з підготовленою структурою
Кондратюк С. Є., Стоянова О. М., Пархомчук Ж. В.

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Порівняльний аналіз структури та властивостей електрокристалізованих покриттів із заліза
та сплаву Fe – Cr – Ni

Колесник Є. В., Баглюк Г. А.

ТЕОРІЯ

Фізичні засади металургійної спадковості сплавів при плавленні і кристалізації
Волосевич П. Ю., Кондратюк С. Є.

НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ

Фазовий склад, структура і рівень механічних напружень в нанорозмірних плівках Cо – Sb
Макогон Ю. М., Сидоренко С. І., Шкарбань Р. А.

Жаростійкість ливарного сплаву на основі нікелю з карбідом ванадію
Дмитрієва Г. П., Черепова Т. С., Нізамеєв М. С.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕТАЛІВ

Визначення ударної твердості і мікротвердості кольорових металів та їх сплавів
Котречко О. О.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Cтруктура і властивості котельних гарячекатаних труб з безперервнолитої заготовки
Опришко Л. В., Головняк Т. В., Герасименко П. В., Ткаченко Ю. А.