• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Про Журнал

Науково-технічний журнал "Металознавство та обробка металів" (Metaloznavstvo ta obrobka metalìv) - щоквартальний рецензований науковий журнал Фізико-технологічного інституту металів та сплавів Національної академії наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованої продукції: КВ № 23764-13604Р від 14.02.2019.

Скорочення журналу згідно ISSN:  Metalozn. obrobka met.
ISSN 2073-9583 (Print)
ISSN 2664-2441 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/mom
Мова: російська, українська, англійська
Засновник: Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України
Спонсорство журналу: Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України
Видавець: ТОВ "Про формат"
Головний редактор: 
кандидат технічних наук, старший дослідник, Гнилоскуренко С.В.
Відповідальний секретар: кандидат технічних наук Пархомчук Ж.В.
Науково-технічний журнал «Металознавство та обробка металів» входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409,
 в яких рекомендується публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (технічні науки),
URL: http://nfv.ukrintei.ua/search?nameSearch=Металознавство%20та%20обробка%20металів&sortOrder=title&

Журнал друкує оригінальні і оглядові статті провідних вчених і фахівців підприємств і вузів України та інших країн відповідно до тематики:

 • теорія;
 • фазові перетворення;
 • структура та фізико-механічні властивості;
 • структура, зношування, руйнування;
 • плавлення і кристалізація;
 • чавун;
 • сталь;
 • кольорові метали і сплави;
 • термічна та хіміко-термічна обробка;
 • нові технологічні процеси та матеріали;
 • методи дослідження та контролю якості металу;
 • технічна інформація;
 • українська науково-технічна термінологія;
 • з історії науки і технологій;
 • повідомлення, хроніка, критика.

ПОТОЧНИЙ НОМЕР
Том 101, № 1 (2022)


Metalozn. obrobka met. 2022, 101(1)
DOI: https://doi.org/10.15407/mom2022.01

Subscribe to Науково-технічний журнал <br>  МЕТАЛОЗНАВСТВО <br>  ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ RSS