• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

Blessed memory of A.S. Opalchuk

Metalozn. obrobka met., 2021, vol. 27 (100), 60
Download: PDF

Науково-технічний журнал «Металознавство та обробка металів» з глибоким сумом сповіщають про те, що 20 вересня 2021 року на 86-му році пішов з життя відомий вчений-металознавець доктор технічних наук, професор кафедри технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України, заслужений діяч науки і техніки, академік АН ВШ України Опальчук Андрій Савович.  

Свою науково-педагогічну діяльність А.С. Опальчук почав у 1968 р. асистентом кафедри технології металів і металознавства Української сільськогосподарської академії, на якій працював все своє життя. Основний науковий напрям робіт Андрія Савовича – дослідження і розроблення наукових основ термомеханічного зміцнення і підвищення надійності виробів машинобудування.

Вперше в теорії і практиці термомеханічної обробки сталей з малою стійкістю аустеніту він започаткував новий науковий напрям у вирішенні проблем ефективного зміцнення деталей машин. Це дозволило впровадити нову технологію виготовлення і зміцнення деталей в одному технологічному процесі на багатьох заводах машинобудування в Україні і за її межами. Результати наукових досліджень А.С. Опальчука не одноразово експонувалися на республіканських і всесоюзних виставках. У 1998 році  А.С. Опальчуку було присвоєно почесне звання «Заслуженого діяча науки і техніки України» за плідну науково-педагогічну діяльність.

Очолюючи протягом 25 років (1976-2001 рр.) кафедру технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства, він згуртував навколо себе  науковців і педагогів високої кваліфікації, що стало підставою для рішення науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України в 1995 р. надати статус опорно-базової кафедри з вивчення дисципліни ТКМіМ в центральному регіоні України, на якій проходили і проходять підвищення кваліфікації і стажування науковці  науково-дослідних інститутів та викладачі вищих навчальних закладів не тільки України, а й представники іноземних країн (Росія, Білорусь, Туркменістан, Болгарія, Словакія, Польща, Єгипет, Сирія та ін.).

Він лауреат академічної нагороди Ярослава Мудрого, автор понад двохсот наукових праць, ряду навчальних посібників, методичних розробок та авторських свідоцтв.

Пощастило його колегам, учням та всім тим, хто працював і спілкувався з Андрієм Савовичем. Саме такі неспокійні в житті люди складають загальний авторитет країни й відчутно впливають на формування її наукового і освітнього потенціалу.

Світла пам'ять про цю чудову людину, патріота України назавжди збережеться в наших серцях.