• Українська
  • English
ISSN 2664-2441 (Online)
ISSN 2073-9583 (Print)

On the 70th birthday anniversary of V.O. Shapovalov

Metalozn. obrobka met., 2020, vol. 26 (96), 67-68
Download: PDF

9 листопада 2020 р. виповнюється 70 років доктору технічних наук, професору, член-кореспонденту НАН України, Лауреату державної премії України у галузі науки і техніки (2013), Лауреату премії Кабінету Міністрів України (2019), Лауреату премії ім. Є.О. Патона (2017) Віктору Олександровичу Шаповалову – відомому вченому в галузі спеціальної електрометалургії та матеріалознавства.  
Він у 1972 р. закінчив Ворошиловрадський машинобудівний інститут і після роботи у його науково-дослідному центри в 1978 році вступив до аспірантури при ІЕЗ ім. Є.О. Патона. Після закінчення аспірантури працює в інституті, де  пройшов всі щаблі наукового зростання від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу «Плазмово-шлакової металургії». Віктор Олександрович у 1984 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата, а в 2003 році доктора технічних наук по металургії.
Істотним наукових досягненням В.О. Шаповалова є дослідження та  створення унікального плазмово-індукційного способу  вирощування великих профільованих монокристалів вольфраму та молібдену.  Розроблені ним науково-технологічні засади та обладнання, аналогів якого немає в світі, дозволяють вирощувати монокристали тугоплавких металів будь-яких розмірів і форм, що є важливим досягненням української науки.
Науково-організаторські здатності В.О. Шаповалова яскраво проявилися при рішенні проблем по освоєнню в України процесів одержання кремнію, здатного для виготовлення сонячних батарей. У 2008-2009 рр., за запитом української промисловості,  він об’єднав колектив із науковців НАНУ та вузів, а також промисловців,  який розробив і реалізував Цільову державну науково-технічну програму «Створення хіміко-металургійної галузі виробництва чистого кремнію протягом 2009−2012 рр.». Постановою Кабінету Міністрів України у 2008 р. Шаповалова В.О. було призначено керівником  програми за науковим напрямом - дослідження складу та процесів збагачення кварцової сировини, відновлення кремнію із силанів у плазмі та створення нормативно-технічної бази цієї галузі. За виконання цієї роботи та одержані досягнення колектив співробітників з його участю отримав державну премію України у галузі науки і техніки у 2013 р. За значний  внесок у розвиток вітчизняної науки у 2018 р. Віктора Олександровича відзначено також Почесною грамотою Верховної Ради України.
У теперішній час В.О. Шаповалов з співробітниками розробляють наукові основи та новітні промислові технології, які дозволять управляти кристалізацією крупних сталевих злитків для важкого та енергетичного машинобудування. Результати цих досліджень знайдуть широке застосування в Україні та інших країнах.
За результатами роботи В.О. Шаповалов опублікував 215 наукових праць, у тому числі 2 монографії (одна з них видана в Китаї), 2 підручника та 41  патент на винахіди.
В.О. Шаповалов  очолює у ІЕЗ ім. Є.О. Патона спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук за спеціальностями «Металургія чорних та кольорових металів і спеціальних сплавів» і «Матеріалознавство». У 2010-2019 рр. Шаповалов В.О. викладав курс «Позапічне оброблення металів» студентам НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Він постійно приділяє увагу роботі  з молоддю в університеті, а також у відділі, яким керує. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські та одна докторська дисертація.
Щиро вітаємо ювіляра, бажаємо міцного здоров’я, нових творчих досягнень у його наукової діяльності.